Kalebassen zaaien, kweken, oogsten en drogen doe je zo. (2024)

Kalebassen zijn een geweldige aanvulling op elke tuin. Ze zijn er in vele verschillende vormen, zoals flesvormig, appelvormig, eivormig en zelfs rond. Ze kunnen worden gebruikt voor decoratie, als lampen, of zelfs als muziekinstrumenten!

Het kweken van deze bijzondere plant is vrij eenvoudig, maar het vereist wel wat aandacht en planning om een goede oogst te krijgen. In dit artikel gaan we het hebben over hoe je kalebassen kunt zaaien, kweken, oogsten en hoe je ze kunt laten drogen.

Wanneer kun je kalebassen zaaien?

De ideale periode om kalebassen binnen voor te zaaien ligt tussen april en mei. Op deze manier hebben de zaden voldoende tijd om te ontkiemen en uit te groeien tot sterke zaailingen voordat ze buiten worden geplant.

Kalebassen kunnen gezaaid worden tot en met juni.

Kalebas zaaien in 7 makkelijke stappen.

Het zaaien van kalebassen is niet moeilijk en kan gemakkelijk worden gedaan met behulp van een stappenplan. Hieronder hebben we een eenvoudig stappenplan opgesteld om je op weg te helpen met het zaaien:

Stap 1: Vul een bakje tot net over de helft met potgrond en druk de grond lichtjes aan.

Tip: Maak drainagegaten in de bodem van het bakje zodat overtollig water weg kan lopen.

Stap 2: Leg de zaden op de potgrond zoals op de onderstaande afbeelding. Zorg dat er voldoende ruimte tussen de zaden zit zodat ze goed kunnen kiemen.

Stap 3: Nu je de zaden op de potgrond hebt gelegd is het tijd om ze te bedekken. Bedek de zaden met een paar centimeter potgrond en druk het lichtjes aan.

Stap 4: Het is nu tijd om de grond vochtig te maken. Doe dit voorzichtig zodat er geen grond van de zaden afspoelt. Een plantenspuit is hierbij handig in gebruik.

Stap 5: Plaats nu een deksel op het bakje. Als je geen deksel hebt, kun je ook een boterhamzakje of huishoudfolie gebruiken. Dit zorgt ervoor dat het vocht minder snel verdampt, waardoor de grond langer vochtig blijft.

Tip: Schrijf de naam van de kalebassoort en de datum waarop het is gezaaid op het deksel.

Stap 6: Zet het bakje op een lichte, warme plek neer. De ideale kiemtemperatuur van kalebassen ligt tussen de 20 en 25 graden Celsius.

Stap 7: Gefeliciteerd! Je hebt kalebassen gezaaid. Nu komt het moeilijkste gedeelte: wachten tot de zaadjes ontkiemen. Gelukkig kiemen ze vrij snel. De kiemperiode bedraagt meestal tussen de 4 en 14 dagen.

Stappenplan voor het verspenen van kalebassen.

Nu de zaden gekiemd zijn en zaailingen geworden zijn is het tijd om ze te verspenen.

Verspenen is het overzetten van zaailingen naar individuele potten om ze meer ruimte te geven voor groei en ontwikkeling. Het zorgt ervoor dat de zaailingen voldoende ruimte hebben om te groeien en zich te ontwikkelen tot sterke en gezonde planten.

Wanneer je de plantjes gaat verspenen, is het belangrijk om voorzichtig te werk te gaan en de wortels niet te beschadigen. Het is belangrijk om het verspenen niet te lang uit te stellen, omdat er weinig potgrond in het bakje zit en dus ook weinig voeding.

Een handig gereedschap voor het verspenen van jonge plantjes is een vork. Hiermee kun je de plantjes heel gemakkelijk voorzichtig uit elkaar halen.

Hoe je kalebassen moet verspenen leggen we hieronder uit:

Stap 1: Het is tijd om de jonge plantjes van elkaar te scheiden. Het is belangrijk om dit voorzichtig te doen om te voorkomen dat je de wortels beschadigt. Als de wortels beschadigd raken, kan dit namelijk stress veroorzaken en ervoor zorgen dat de plantjes minder goed groeien of zelfs doodgaan. Wees dus extra voorzichtig, want deze jonge plantjes zijn nog kwetsbaar.

Tip: Probeer zoveel mogelijk van de potgrond rondom de wortels te laten zitten, want hierdoor wordt de kans op wortelbeschadiging aanzienlijk kleiner. Probeer daarom om het plantje met een kluitje grond eruit te halen.

Stap 2: Vul een potje tot net iets over de helft met potgrond, zoals te zien is op de foto hieronder. Het is belangrijk om het potje niet helemaal te vullen omdat we de zaailingen iets dieper willen planten. Op deze manier komen ze steviger te staan in de pot.

Stap 3: Plaats een zaailing in het potje zoals te zien is op de foto hieronder.

Stap 4: Vul nu het potje tot aan de rand met potgrond en druk dit voorzichtig aan. Geef het plantje vervolgens water en zet het op een plekje met veel licht.

Stap 5: Houd vooral in de eerste paar dagen na het verspenen de zaailingen goed in de gaten, omdat ze in deze periode nogal kwetsbaar zijn. Als de zaailingen slap gaan hangen, zet ze dan tijdelijk op een schaduwrijke plek zodat ze voldoende kunnen herstellen en goed kunnen wortelen.

De kalebassen uitplanten naar de kas of tuin.

Rond 15 mei, wanneer de kalebasplanten groot genoeg zijn en er geen kans meer is op vorst, kunnen ze uitgeplant worden naar een zonnige, beschutte plek in de tuin of kas.

Graaf een gat dat groot genoeg is voor de kluit en plant de planten hierin. Je kunt de planten ook nu weer wat dieper aanplanten dan ze in de pot stonden.

Het is verstandig om voor het uitplanten alvast na te denken over hoe je de kalebassen wil laten groeien. Gaan ze over de grond of wil je ze laten klimmen via een klimrek? Zorg in dat geval dat je op tijd een constructie bouwt waar de planten tegenaan kunnen groeien.

Geef de planten na het uitplanten voldoende water en blijf ze goed verzorgen, zodat ze kunnen uitgroeien tot mooie, gezonde planten.

Verzorging van kalebasplanten.

Na het uitplanten van de kalebasplanten is het belangrijk om ze goed te verzorgen. Geef de planten regelmatig water, vooral tijdens droge periodes.

Ook is het goed om de planten regelmatig te voorzien van voeding. Wist je dat je ook heel gemakkelijk zelf plantenvoeding kunt maken?

Verwijder regelmatig onkruid en controleer de planten op ziekten en plagen. Wanneer de vruchten beginnen te groeien, kun je ze ondersteunen met een oude panty om te voorkomen dat ze afbreken.

Wanneer en hoe oogsten?

Het is belangrijk om kalebassen niet te vroeg te oogsten, want als je ze te vroeg oogst, kunnen ze gaan rotten tijdens het drogingsproces. Wacht daarom tot de plant zo goed als dood is voordat je begint met oogsten. Dan weet je zeker dat de kalebassen goed rijp zijn.

Een goede indicator om te zien of ze klaar zijn om te oogsten, is het steeltje. Als het steeltje houtachtig begint te worden, zoals te zien is op de foto hieronder, dan is de kalebas klaar om geoogst te worden.

Om kalebassen te oogsten, knip je ze met een schaar af van de plant en zorg je ervoor dat er een stukje steel aan de kalebas blijft zitten.

Het aantal kalebassen dat men kan verwachten per plant hangt af van verschillende factoren, zoals de grootte van de plant en de groeicondities. Over het algemeen kan men echter rekenen op 2 tot 6 kalebassen per plant.

Hoe moet je kalebassen laten drogen?

Na het oogsten is het tijd om de kalebassen te laten drogen. Bewaar ze op een droge en koele plaats, zoals een schuur of garage. Het is belangrijk voor de gezondheid om ze op een plek te bewaren waar geen mensen of dieren leven aangezien ze erg kunnen gaan schimmelen. Dat ze gaan schimmelen is trouwens normaal, zolang de kalebas hard is, is er niets aan de hand en verloopt het drogingsproces goed.

Het drogen van kalebassen duurt meestal 4-5 maanden. Het lijkt misschien lang, maar het is het wachten waard. Je zult vanzelf merken wanneer ze helemaal droog zijn, omdat ze dan super licht zijn.

Deel dit artikel:

Kalebassen zaaien, kweken, oogsten en drogen doe je zo. (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Wyatt Volkman LLD

Last Updated:

Views: 6051

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Wyatt Volkman LLD

Birthday: 1992-02-16

Address: Suite 851 78549 Lubowitz Well, Wardside, TX 98080-8615

Phone: +67618977178100

Job: Manufacturing Director

Hobby: Running, Mountaineering, Inline skating, Writing, Baton twirling, Computer programming, Stone skipping

Introduction: My name is Wyatt Volkman LLD, I am a handsome, rich, comfortable, lively, zealous, graceful, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.